Bakırköy hurdacisi.com

Bakırköy Hurdacısı

 Yeniden kazanım, geri dönüşüm anlamına gelen hurda; değer açısından paha biçilebilir kullanım süresi bitmiş değerlendirilebilir malzemelerin tamamıdır. Dünya ekonomik kriterlerine bakıldığı zaman hurdadan daha çok istifade eden ülkeler genelde gelişmiş ülkelerdir. Bunun nedeni ise hem daha çok üretim, hem de bunların geri dönüşümü adına yeni teknolojik gelişmeye çaba sarf etmeleridir. Özellikle gelişmiş ülkelerde hurda aslı kadar da değerli sayılmaktadır.

Biz de ülkemizin bu değerli atıklarını Bakırköy hurdacısı olarak ekonomiye kazandırma çabasındayız.Yeniden değerlendirilme imkanı olan atık malzemelerin çeşitli fiziksel ya da kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesi olayına geri dönüşüm denilmektedir. Topladığımız her geri dönüşüm kategorik olarak sınıflandırılır ve ona göre işleme merkezlerine gönderilir. Kağıtlar, metaller, kıymetli madenler, camlar gibi her malzeme ayrı ayrı işlenir ve değerlendirilir.

  Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımız korunmaktadır. Enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Atık miktarı azalmaktadır. Geri dönüşüm demek kısaca geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir. Bu geri dönüşümler Bakırköy hurdacısı firmalarınca günlük ve haftalık olarak toplanarak işleme tesislerine gönderilmekte ve ekonomiye kazandırılmaktadır.

               Elinizde bulunan büyük veya küçük miktardaki hurda malzemelerinizin maddi değerini belirlemek için yerinde inceleme yapıldıktan sonra, vinç ve kamyonlarımızda deponuzdan alarak işleme ve ayırma merkezimize götürmekteyiz. Bu kapsamda tüm hurda ve atık malzemeleriniz için İstanbul Bakırköy ve çevre ilçelerine hizmet verilmektedir.